Nove tehnologijeVesti

ALTERNATIVNI IZVORI ENERGIJE

Obuka i prekvalifikacija viškova kadrova

Preuzimanjem Fabrike automobila od strane Fiata ostao je veliki broj ljudi bez posla. Ministartvo za rad je predložilo da se organizuje prekvalifikacija i obuka kadrova. Politehnička škola je preuzela posao prekvalifikacije. Jedna italijanska nevladina organizacija je školi finansirala učila sa primenom savremenih tehnologija. Zastava je pomagala školi za realizaciju programa nabavke učila. Srejović je za ove poslove delegirao Miru Pavić i njene saradnike. Zastava i Mašinski fakultet su preuzeli obavezu obuke (po zakonu horizontalno obrazovanje).

D:\D  PATRICIJA sa prethodnog racunara\Slike\201206A1\28062012458.jpg
D:\D  PATRICIJA sa prethodnog racunara\Moji licni dokumenti\img_1049.jpg

Saradnici na obuci sa Politehničkom školom

Korišćenje alternativnih izvora energije

Smatrao sam da su za kadrove tehničke struke interesantne oblasti ušteda energije i korišćenje alternativnih izvora energije. U Evropi je pristup ovim oblastima već više godina veoma intezivan. Odlučio sam da se ovoj oblasti i ja intenzivnije posvetim i pozvao sam Peru Jovanovića da mi se pridruži na ovim poslovima, što je on odmah prihvatio.

Napravio sam program i planirao sredstva za nabavku funkcionalne opreme, koju bismo koristili kao učila. Odabrao sam i prostor, koji je bio napušten a pripadao je Grupi Zastava vozila. S obzirom da tada u Srbiji nije imalo primera za oblasti alternativnih izvora energije a Nemačka je bila ubedljivo prva u ovoj oblasti, posetili smo nekoliko njihovih projektantskih firmi i lokacija na kojima smo imali uvid u funkcionisanje izvedenih instalacija.

C:\Users\Dušica\Pictures\0 kvalit.zivota\za kasnije\za energ 1.jpg
C:\Users\Dušica\Pictures\0 kvalit.zivota\za kasnije\za energ 2.jpg

Z. Radojević, P. Jovanović

Sa jednom firmom koja je projektovala i radila na izvođenju solarnih elektro centrala dogovorili smo obuku ljudi iz Zastave. Na obuci su bili Mirko Potrić, Nemanja Matović i Ivan Ganić.

C:\Users\Dušica\Pictures\0 kvalit.zivota\za kasnije\za energ 3.jpg
C:\Users\Dušica\Pictures\0 kvalit.zivota\za kasnije\za energ 4.jpg
ganic.jpg

Nemanja Matović, Mirko Potrić, Ivan Ganić

Kako bismo doprineli većem interesovanju ljudi za alternativne izvore energije uradili smo sledeće:

  • Renovirali smo odabrani napušteni objekat. U prostoriju koja je namenjena za obuku, uveli smo podno grejanje i hlađenje toplotnom pumpom.
  • Funkcionisanje instalacije toplotne pumpe postavili smo na jednoj didaktičkoj tabli.
  • Ugradili smo solarne panele pomoću kojih smo obezbedili električnu energiju za rasvetu ispred objekta.
  • Napravili smo vetrenjaču za proizvodnju struje i postavili je na krov objekta.
  • Iza objekta smo napravili malo postrojenje za bio gas, koji je u susednom objektu pokretao motor agregata za proizvodnju struju.

Na svim ovim poslovima su radili naši inženjeri i majstori. Održao sam jedno predavanje iz oblasti alternativnih izvora energije a kasnije je taj posao preuzeo mladi kolega.

Material za predavanja sa prezentacijama pripremala je Rada Radenković u skladu sa savremenim didaktičkim principima

Rada Radenković

Tada u Srbiji nije bilo ovakvog kompletnog centra za obuku. Pored poslova obuke planirao sam i poslove projektovanja i izvođenje radova. Ja sam imao odgovarajuće licence za projektovanje ali sam hteo da i neke mlađe kolege uputim na polaganje državnog ispita i da u skladu sa pravilima Inženjerske komore dobiju licence. Imao sam još jednu ideju sa Inženjerskom komorom, a to je da se u ovom Centru vrši obuka kandidata za licence.

U vreme ovih radova nisam bio direktor (imao sam 65 godina), već član uprave. Kad sam prestao da budem direktor neki moji saradnici, koje sam ja postavio, okrenuli su se protiv mene. Predsednik Upravnog odbora LJubić me takođe nije trpeo i stalno je insistirao na mom odlasku u penziju. Sa druge strane do mene su dolazile vesti da LJubić sa firmom MACE troši ogroman državni novac. Znao sam da ne mogu ništa popraviti jer je meni a i bilo kome iz Zastave bilo zabranjeno da učestvujemo u analizi ponuda izvođača.

U penziju sam otišao 31. 12. 2012. godine. Centar u koji smo moji saradnici i ja uložili dosta truda da on bude profitabilan i da određeni broj ljudi tu radi i zarađuje, na žalost više nikog nije zanimao. U prostorije Centra je useljena jedna radionica za šivenje a oprema, kao i onaj elektro auto, je razvučena na razne strane.

Kao trag postojanja tog Centra i uloženog truda u isti, ostala je jedna prezentacija istog u kojoj je sažeto prikazano sve ono što je sa velikim entuzijazmom i trudom bilo urađeno.

Prilog: Prezentacija Centra za didaktiku i inženjering- alternativni izvori energije

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *